SZABÁLYZAT / JOGI NYILATKOZATJOGI NYILATKOZAT
A WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A Rollschool Job & Language Centre Ltd tájékoztatja Önt, hogy a www.rollschool.eu weboldal megnyitása,
valamint a weboldalon elérhető szolgáltatások és tartalmak használata, jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak elfogadását jelenti.

A Weboldalon kínált tartalmak és szolgáltatások időnként megújulnak. Mivel a változások nem feltétlenül jelentkeznek azonnal a weboldal tartalmában, azt javasoljuk, hogy minden esetben ellenőrizze a szolgáltatásokban és tartalmakban szereplő információ
aktualitását és pontosságát.

A Rollschool Job & Language Centre Ltd nem vállal felelősséget a www.rollschool.eu weboldalon megjelent alkalmazások és információ használatából eredő károkért.

SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOGOK 

Mind a Website design, annak forráskódjai, logói, márkanevei és minden egyéb rajta megjelenített megkülönböztető szimbólum kizárólag a Rollschool Job & Language Centre Ltd vagy egyéb a weboldalon szereplő személy vagy szakmai partner tulajdonai, és mint olyanok, saját szellemi és ipari tulajdonjogaik védelme alatt állnak. Hasonlóképpen, a Rollschool Job & Language Centre Ltd szerverén
található képek és adatok szintén az előbbiekben részletezett védelem alá esnek. Használatuk, sokszorosításuk, terjesztésük, nyilvánosságra hozataluk, átalakításuk vagy velük kapcsolatban bármely más tevékenység, legyen az hasonló vagy analóg, szigorúan tilos, hacsak a Rollschool Job & Language Centre Ltd arra kifejezetten engedélyt nem adott. A Weboldal
bármely tartalmának használatára irányuló engedély kizárólag a saját célra történő letöltésre vagy a tartalom magánjellegű felhasználására vonatkozik, azzal a kikötéssel, hogy a tartalmak érintetlenek maradnak. A Social Mediában való megosztás, közzététel módosítások nélkül engedélyezett (Facebook, Twitter, GooglePlus, stb). A Rollschool Job & Language Centre Ltd kijelenti, hogy a harmadik személyek szellemi és
ipari tulajdonjogait tiszteletben tartja; ezért, ha jelen oldal ön szerint bármilyen módon sérti az ön jogait, arra kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az oldalon található elérhetőségeinken.


FRAMING

A Rollschool Job & Language Centre Ltd kifezetten megtiltja a „framing-et) azaz az oldal valamely tartalmának megjelenítését egy másik weboldal keretébe ágyazva, vagy bármely olyan mechanizmus alkalmazását, mely megváltoztatja a Weboldal megjelenését, eredeti szerkezetét vagy tartalmát.


ADATVÉDELEM

Együttműködésben az Egyesült Királyság Adatvédelmi Törvényével - Data Protection Act 1998, a Rollschool Job & Language Centre Ltd kijelenti, hogy minden tőle telhetőt megtesz a személyes adatok védelme érdekében és azért, hogy azok kezelése teljes diszkrécióval történjen. Minden szükséges óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülje az adatok módosulását, elvesztését vagy jogosulatlan
felhasználását, elérését. A személyes adatok automatizált csoportosítása és kezelése kizárólag a felhasználók által igényelt szolgáltatás elvégzését, a rájuk vonatkozó ajánlattételt és a szolgáltatások fejlesztését, valamint a beérkező igények követését szolgálja.
Önnek lehetősége van a következő jogok gyakorlására: a Rollschool Job & Language Centre adattárában tárolt személyes adataihoz való hozzáférésre, módosítására vagy törlésére, melyet bármely olyan módon megtehet, mellyel igazolni tudja, hogy a kérést megtette és annak fogadása általunk megtörtént. Kérjük, a következő címen forduljon hozzánk ez ügyben: The Courtyard, 30 Worthing Road, Horsham, RH121SL United Kingdom, vagy mailben az info@rollschool.eu elérhetőségen. A Rollschool Job & Language Centre Ltd óvja az ön személyes adatait, az Egyesült Királyság Adatvédelmi Törvényével - Data Protection Act 1998 együttműködésben. Minden tőle telhető technikai óvintézkedést megtesz, hogy elkerülje az adatvesztést, téves használatot, módosítást, jogosulatlan felhasználást, lopást – kiemelve, hogy az Interneten történő biztonsági intézkedések nem feltörhetetlenek.


KITÉTEL

A webes felhasználók lemondanak a jogi úton történő vitarendezés esetén, mely adódhat a szabályok félreértelmezéséből, alkalmazásából vagy betartásából, vagy egyéb ellentmondásból, az őket megillető bíróság megválasztásának jogáról, beleértve a törvény által biztosított jogaikat is és kijelentik, hogy elfogadják a Rollschool Job & Language Center tulajdonosainak lakóhelye szerinti bíróság illetékességét.


Rollschool Job & Language Centre Ltd. Minden jog fenntarva.